Zdravniki

  1. Zdravniki podjetja MO-GY so specialisti manualne medicine z osnovno izobrazbo iz področja nevrologije oziroma ortopedije. Manualna medicina je v Sloveniji uradna veja medicine, v kolikor jo opravlja zdravnik, ki je predhodno specializiral iz nevrologije ali ortopedije. Zdraviki imajo dolgoletne izkušnje na področju zdravljenja z manualno medicino v različnih eminentnih inštitucijah. Pridobljeni strokovni nazivi ter izušnje so osnova za uspešno zdravljenje simptomov in indikacij manualne medicine.

mag. Andrej Kotov, dr. med., spec. manualne medicine

Zdravnik Andrej Kotov deluje v ordinaciji MO-GY v Ljubljani od januarja 2009.
Leta 1994 je končal  medicinsko fakulteto v Minsku in leta 1995 specializiral iz področja nevrologije. Specializacijo manualne medicine je končal leta 1997. Ves čas se je tudi izpopolnjeval na področju nevrologije in leta 2005 magistriral iz tega področja (ima najvišjo – tretjo stopnjo nevrologa).

Potek študija in dela

1994 – Končal medicinsko fakulteto, 6 let splošna medicina
1995 – Specializacija iz podorčja nevrologije
1997 – Specializacija manualne medicine
1997 – Specializacija zdravnik nevropatolog
2005 – Končal najvišjo stopnjo nevrologije – nevrolog 3. stopnje
2006 – Specializacija – rehabilitacija in fizioterapija v nevrologiji
2006 – Specializacija – manualna terapija v nevrologiji
1999 – 2000 Vodja nevrološkega oddelka zdr. doma št. 20 v Minsku
2000 – 2003 Nevrolog – ordinator na kliničnem centru (II. Klinika) v Minsku
2003 – 2008 Vodja nevrološkega oddelka in glavni konsultant klinike Beloruske železnice v Minsku

prof. Sergej Fedorov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Zdravnik Sergej Fedorov deluje v oridinaciji MO-GY v Mariboru od marca 2008 in ordinaciji MO-GY Moravske Toplice od leta 2010.
Leta 1985 je končal medicinsko fakulteto in leta 1986 specializiral iz področja nevrologije. Leta 1989 je specializiral iz področja manualne medicine, leta 2004 pa opravil tudi specializacijo mehkih tehnik manualne medicine. Ves čas se je tudi izpopolnjeval na področju nevrologije in leta 2004 magistriral iz tega področja (ima najvišjo – tretjo stopnjo specializacije).

Potek študija in dela
1985 – Končal medicinsko fakulteto, 6 let splošna medicina, nato specializacija iz področja nevrologije
1986 – Internatura za nevrologijo
1989 – Specializacija za manualno medicino na univerzi v Zaporožju
1990 – Specializacija za akupunkturo, akupresuro in refleksoterapijo v Minsku
1996 – 1998 – Na katedri za nevrološke bolezni končal ordinaturo in dosegel najvišjo stopnjo (nevrolog III. stopnje)
1998 – 2004 – Nevrolog kabineta manualne terapije IX. Klinične bolnice v Minsku
2004 – Specializiral mehke tehnike manualne terapije
2004 – 2008 Asistent profesor na katedri za rehabilitacijo in fizioterapijo Beloruske državne medicinske univerze, predaval je predmet Rehabilitacija s pomočjo manualne terapije in fizioterapija.

Genadij Filipov, dr. med., spec. ortoped, spec. manualne medicine

Zdravnik Genadij FIlipov deluje v oridinaciji MO-GY v Novi Gorici od januarja 2003.
Leta 1981 je končal medicinsko fakulteto in leta 1982 specializiral iz področja ortopedije. Leta 1991 je specializiral iz področja manualne medicine, 1995 pa končal trejtjo, najvišjo stopnjo specializacije iz področja ortopedije.

Potek študija in dela
1981 – Končal medicinsko fakulteto, 6 let splošna medicina (v Smolensku), nato specializacija iz področja ortopedije (1982)
1982 – Internatura za ortopedijo in travmatologijo
1981-1984 – Kirurg ortoped-travmatolog na kirurškem oddelku bolnice v Raskazovem (Rusija)
1984 – Specializacija I. stopnje za ortopedijo in travmatologijo na univerzi v Minsku (Belorusija)
1985 – 1997 – Kirurg ortoped-travmatolog na kirurškem oddelek bolnice v Uzdi (Belorusija)
1990 – Specializacija II. stopnje za ortopedijo in travmatologijo na univerzi v Minsku
1991 – Specializacija manualne medicine na univerzi  v Minsku
1995 – Specializacija III. stopnje za ortopedijo in travmatologijo na univerzi  v Minsku
1998 – Specializacija za nevrologijo na univerzi v Minsku
1998 – 2002 – Specialist nevrolog v bolnici v Stolbci (Belorusija)

Arkadij Januškevič, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Zdravnik Arkadij Januškevič deluje v oridinacijah MO-GY Nova Gorica in Izola.

Leta 1987 je končal medicinsko fakulteto v Ukrajini in leta 1993 specializiral s področja manualne medicine. Leta 1994 je opravil specializacijo s področja nevrologije, leta 1995 pa tudi s področja ortopedije in travmatologije. Izkušnje si je nabiral na različnih koncih sveta, od leta 2012 pa stalno deluje v Sloveniji.

Potek študija in dela
1981-1987 – Medicinska fakulteta, 6 let splošna medicina, dr. med., pediater (M. Černivci, Ukrajina)
1987-1993 – delal kot zdravnik pediater
1993 – Specializacija manualne medicine (Moskva, Rusija)
1994 – Specializacija iz nevrologije
1995 – Specializacija iz ortopedije
1995 – Manualna medicina vzhodnih tehnik (metoda Masajoki Sajondži – japonska manualna medicina)
1998 – Tibetanske tehnike zdravljenja (Lhas School Tibet)
2000 – Pridobitev mednarodnega certifikata Manualna medicina (Moskva – RUDN)
2007 – Pridobitev kvalifikacije specialista manualne medicine (Moskva, Rusija)

Denis Kupa, dr. med., spec. kirurg, spec. manualne medicine

Zdravnik Denis Kupa deluje v oridinaciji MO-GY v Mariboru od novembra 2015. Leta 2009 je končal medicinsko univerzo in leta 2011 specializiral iz področja kirurgije, leta 2013 pa opravil specializacijo manualne medicine.

Potek študija in dela
2009 – Končal medicinsko univerzo v Minsku (vojaški oddelek), 6 let splošna medicina (končal 2009), nato specializacija iz področja kirurgije
2010 – Internatura za kirurgijo na univerzi v Minsku
2011 – 2014 – zdravniška praksa v bolnišnici v Osipovichi
2011 – Specializacija za kirurgijo na univerzi v Minsku (kirurg II. stopnje)
2011 – Specializacija za manualno medicino v nevrologiji na univerzi v Minsku
2013 – Specializacija za manualno medicino (manualne tehnike pri bolečinah v hrbtenici in sklepih)

Vladimir Fedorov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Zdravnik Vladimir Fedorov deluje v oridinacijah MO-GY v Mariboru in Moravskih Toplicah od septembra 2017.
Leta 2014 je končal medicinsko fakulteto na Državne Beloruske univerze v Minsku in leta 2015 specializiral s področja nevrologije. Od leta 2015 do 2017 je deloval kot specialist nevrolog na nevrološkem oddelku mestne klinične bolnišnice v Minsku, Belorusija. V času zaposlitve se je izobraževalna podiplomski medicinski akademiji in pridobil posebna znanja s področja nevrologije, manualne medicine in gibalnih motenj.

Potek študija in dela
2014 – Končal medicinsko univerzo v Minsku
2014 – 2015 – Internatura za nevrologijo v polikliniki v Minsku
2015 – 2017 – zaposlen kot specialist nevrolog na nevrološkem oddelku mestne bolnišnice Minsk
2016 – Specializacija: Manualna medicina v nevrologiji
2016 -Specializacija: Manualna medicina pri vertebranevroloških sindromih
2016 – Specializacija: Gibalne motnje