Kako deluje metoda BreastScan

Temperatura je eden glavnih pokazateljev zdravstvenega stanja človeškega organizma. V večini primerov bolezni pride do previsoke ali prenizke metabolne aktivnosti organov v globini, kar nas opozori, da je potrebno  podrobneje preiskati področje prizadetega organa.Pri dojkah se pri večini bolezni (razen npr. pri kalcinacijah) tkivo odzove s spremembo temperature, ki je lahko spremenjena pri celem tkivu (vnetja), pri večini bolezni pa je lokalna. S posebno občutljivo sondo lahko izmerimo temperaturo v globini tkiva dojke, ne da bi pri tem posegali v telo. Temperatura se tako izmeri na devetih različnih mestih na vsaki dojki, primerjajo se simetrične točke obeh dojk. Podatki so računalniško obdelani, rezultati grafično oblikovani v obliki primerjalnega grafa in grafa temperaturnega polja. Izdelan je tudi ekspertni sistem, ki oceni stopnjo obolenja in prikaže podatke za primerjalno analizo. Na osnovi tega sistema lahko najdemo pacientko, ki je bila z rezultati najbližje trenutno merjeni pacientki. Ta informacija nam daje dodatno osnovo za postavitev diagnoze.

Rezultati meritev se  delijo v tri skupine.

  1. V prvi skupini so pacientke, katerih rezultati so normalni, takih je preko 70 % in jih naročimo na kontrolni pregled čez 1-2 leti.
  2. Druga skupina so pacientke, ki imajo določena temperaturna odstopanja. Takim svetujemo kontrolni pregled čez 3 do 8 mesecev. V kolikor so odstopanja na kontrolnem pregledu enaka ali večja, jih uvrstimo v skupino 3.
  3. V tretji skupini so pacientke z večjimi temperaturnimi odstopanji. Te pacientke pošiljamo na dodatne specialistične preglede.

Pacientkam iz tretje skupine svetujemo pregled pri prof. dr Janezu Kuhlju, ki je tudi razvil metodo zdravljenja določenih benignih obolenj. Rezultate njegovih terapij objektivno ocenjujemo preko metode BreastScan.